top of page

Fig. 1: Educatieve presentatie 'Renteboek van de O.-L.-Vrouwekerk uit 1361 gevonden en gerestaureerd'

Archief collegiale O.-L.-Vrouwekerk Aarschot

 

Welkom op de officiële website van het archief van de collegiale O.-L.-Vrouwekerk Aarschot. Hier vind je archieven van de O.-L.-Vrouwekerk en -parochie, het aan deze kerk verbonden O.-L.-Vrouwekapittel waaraan het archief zijn naam ontleent, het begijnhof en vele andere religieus-culturele lokale initiatieven.

Deze archieven worden tot op vandaag bewaard in hun huis van oorsprong, de O.-L.-Vrouwekerk.

                                                                                      

Om je bezoek aan dit archief optimaal voor te bereiden, klik op:

Archieven’, een beknopte historiek van de archiefvormers en de verzameling

Inventarissen’, een overzicht van de toegangen tot de bewaarde archivalia

Raadplegen’, alle praktische informatie over de leeszaal- en online werking 

Contact’, over de bereikbaarheid en de openingstijden van het archief.

 

VOOR NIEUWS  over ONDERZOEK, PROJECTEN EN FOTO'S UIT HET ARCHIEF :

                       

volg ons via :

 www.instagram.com/archiefOLVkerk

 onze huiskrant 'Kerk&LevenAarschot'

 magazine en berichtenblad 'Het Oude Land van Aarschot'

Sedert 2020 is Archief van de collegiale OLVkerk partnerorganisatie van 'Medieval Manuscripts in Flemish Collections - 1000 jaar handschriften in kaart gebracht'.  Tal van middeleeuwse handschriften uit de Archiefcollectie, opnieuw beschreven en gefotografeerd, worden in internationaal toonaangevende beeldbanken in de kijker gezet. Sinds 2024 werken we eveneens samen met project 'STCV - de Vlaamse bibliografie van het handgedrukte boek', ivm drukken die van de pers kwamen in steden in het huidige Vlaanderen voor 1801. Meer hierover, volg onze berichten op www.instagram.com/archiefOLVkerk en in onze huiskrant 'Kerk&LevenAarschot'. We houden je op de hoogte !

Alle parochieregisters uit de Archiefcollectie werden gedigitaliseerd en kunnen online geraadpleegd worden op de website van het Rijksarchief. Zie verder, klik op de links in rubriek 'inventarissen'.

Ook de Archiefcollectie parochiebladen kan je voortaan digitaal raadplegen. Zie de databank Limo, ga naar 'Parochiebladen, lokale pagina's en lokale uitgaven'!

Onze Archiefinventaris en deelinventaris weekbladen staan online: klik op de links in rubriek 'inventarissen'

Het Archief neemt, sedert het ontstaan van dit initiatief, geregeld deel aan Erfgoeddag, met geleide bezoeken in de kerk en het Archief. Thema van de editie 2024 is 'Thuis'. Thuis in de Middeleeuwen, thuis in Broederschappen. Van harte welkom!

                                             

  c2020             

bottom of page